BHS vs Scott High School

BHS vs Scott High School

Senior Night

Senior Night